9:00 + teściowie Cecylia i Henryk Mazurowscy, Hanna Liszewska (8 r. śm.)
9:00 + Adam Jagodziński (1 pog.)
18:00 + Jadwiga (13 r. śm.) i Jerzy Domańscy
18:00 + Daniela Ciesielka

Kategorie: