7:00 + Elżbieta Burzyńska
7:00 + Leszek Oniszczuk
7:00 + Bogdan Brzeziński (1. pog.)
9:00 + brat Jerzy Szałkucki (12. r. śm.), r-ce Irena i Stanisław Szałkuccy
18:00 + Mirosław Szałecki

Kategorie: