7:00 + Wiesława Rynkowska
7:00 + Barbara Wochowska
9:00 + Bożena Kwiatkowska
18:00 W intencji osób działających w środkach społecznego komunikowania, a w sposób szczególny za członków mediów parafialnych

Kategorie: