7:00 + Stanisław Kordulasiński (17. gr.)
7:00 + Teresa Okońska (1. pog.)
9:00 + Edmund Buczyński (5. r. śm.)
9:00 + Daniela Żłobecka
18:00 + Ireneusz Ciechanowski (9. r. śm.), r-ce Feltynowscy
18:00 + dziękczynna za ocalenie z wypadku syna Dariusza Iwińskiego

Kategorie: