Ogłoszenia duszpasterskie. 3. Niedziela zwykła (21.01.24)

  1. Wiele osób pyta, co to jest Fundusz Kościelny. Fundusz Kościelny dla niektórych oznacza, że stworzony został dla finansowania kościoła katolickiego po przełomie w 1989 r. i że jest przywilejem dla Kościoła Katolickiego; że utrzymuje kościół katolicki; że płacone są pensje księżom; że to niszczy budżet państwa a kościół jest pazerny. Wyjaśniamy zatem. Parafia każda sama się utrzymuje: płacimy za ogrzewanie elektryczne, za gaz, za remonty w kościołach (chyba że są zabytkami) i w domach parafialnych. Państwo nic nam nie dopłaca. Nie płaci proboszczom i wikariuszom pensji, bo żyjemy z ofiar. My jeszcze płacimy podatek i ZUS do budżetu państwa, a także podatek do Kurii Płockiej na utrzymanie seminarium i instytucji. Czym jest Fundusz Kościelny? Jest to rekompensata za zrabowane w 1950 r. mienie Kościołowi Katolickiemu i innym wspólnotom kościelnym. Komuniści zrabowali Kościołowi Katolickiemu 305 tys. ha ziemi, budynki mieszkalne np. klasztory, szpitale, sierocińce, młyny i inne nieruchomości. Dla porównania skali rabunku powiat sierpecki liczy lekko ponad 85 tys. hektarów. Komuniści utworzyli Fundusz Kościelny dla rekompensaty (częściowego zadośćuczynienia) za kradzież mienia kościelnego. Nie jest to zatem wytwór dzisiejszy i finansowanie kościoła, lecz częściowa rekompensata. Tylko za zrabowaną ziemię, wylicza się, komuniści winni zapłacić 8 miliardów zł. Za samą dzierżawę ukradzionej ziemi otrzymywałby Kościół ponad 215 mln i ziemia pozostałaby we wspólnocie kościoła, czyli byłaby ciągle nasza. Nawet obecnie współczesna Polska nie oddała jeszcze ponad 100 tys. hektarów zrabowanej ziemi. Obecny Fundusz planowany jest na ponad 250 mln zł. Na co są przeznaczane pieniądze z funduszu? Idą na ZUS i świadczenia emerytalne dla: m.in. misjonarzy, sióstr klauzurowych np. naszych benedyktynek, ponieważ nie prowadzą działalności zewnętrznej, remont zabytków i działalność charytatywną. Ten Fundusz przeznaczony jest nie tylko na Kościół Katolicki, ale także na związki wyznaniowe, których zarejestrowanych jest ok. 170 w Polsce.
  2. Dzisiaj o g. 11.00 i 12.30 mamy w naszej farze piękny koncert kolęd w ramach Mazowieckiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej – słowiańskie kolędowanie na Mazowszu w wykonaniu Arlety Lemańskiej – alt i Wojciecha Bardowskiego – baryton. Dziękuję p. Piotrowi Rzeszotarskiemu, który był jednym z głównych organizatorów tego pięknego przedsięwzięcia i p. Wojciechowi Bardowskiemu za impresariat artystyczny.
  3. 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci Dzień Dziadka. Dziękując naszym babciom i dziadkom za ich miłość i opiekę, życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, radości i pokoju serca. Jesteście bardzo potrzebni i ważni dla całej rodziny.
  4. Trwa już 7. rok nasze duchowe zmaganie o zdobywanie serc naszych parafian dla miłości Boga i człowieka oraz o pokój na świecie w akcji modlitewnej Zdobywamy Jeruzalem. W środku naszej fary są wyłożone obrazki z tajemnicą różańca czyli dziesiątkiem oraz datą. Zabierzmy je ze sobą i włączmy się w to piękne duchowe dzieło.
  5. Trwa wizyta kolędowa. Dziękujemy za miłe przyjęcie nas w poprzednim tygodniu i złożone ofiary. Cieszymy się, że możemy być z Wami i dzielić radości i bóle oraz prosić miłosiernego Boga o błogosławieństwo dla całej rodziny. Plan.
  6. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN.
  7. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy na ogrzewanie naszej fary. Koszty są duże, ale jest też ciepło w naszej świątyni. Niech Jezus wlewa w nasze serca męstwo, abyśmy świadczyli o Nim wobec spotkanych ludzi w duchu miłości i troski o zbawienie każdego człowieka.

Ksiądz Proboszcz