Słowa Ewangelii według świętego Marka

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Sobota to dla Żydów dzień szabatu, a dla nas miniona sobota była czasem poznania misji jaką ma dla nas Zbawiciel. Jezus spotyka się z Jedenastoma, aby przekazać im dwie wiadomości. Pierwsza to zachęta do pójścia i głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom, a druga to pokazanie z kim warto iść przez życie. Chrystus spotyka się z Jedenastoma, a przez nich również z nami i prosi, abyśmy szli i nieśli dobrą nowinę o Zbawieniu całemu światu. Druga część tej Ewangelii pokazuje, że bez Boga nic w naszym życiu nie ma prawa się wydarzyć. Przez smutki i rozterki Jezus chce nam uświadomić, że tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzięki sukcesom chce nas nagrodzić za wierne kroczenie jego ścieżkami. Patrząc na moją codzienność widzę, że nie wszystko w moim życiu jest zgodne z nauką Chrystusa. Nie jest to jednak przeszkodą do tego, aby ciągle się podnosić z upadków i wkraczać ponownie na drogę Bożych przykazań. Bez Boga bowiem życie nie jest pasmem sukcesów.

Dawid Jankowski