1. Dziś Msze św. jeszcze o g. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Nie ma Mszy św. o g. 7.00 i 8.00. Jutro niedzielny porządek Mszy św. Jutrzejsze ofiary przeznaczone są na cele edukacji katolickiej naszej diecezji.
  2. Przyszła niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Możemy uzyskać odpust w tym dniu pod zwykłymi warunkami.
  3. Życzenia Biskupa Płockiego.
  4. Jest nowy nr GN.
  5. Kochani! Pragnę dołączyć się do słów biskupa. W imieniu własnym oraz duszpasterzy chciałbym złożyć Wam, miłym gościom, których wielu widzę, władzom miasta, powiatu, gminy, wszystkim urzędom, szkołom, zakładom pracy i szpitala, siostrom zakonnym, wszystkim rodzinom, dzieciom, osobom chorym i przebywającym za granicą, daleko od swoich bliskich serdeczne życzenia z okazji tych wielkich świąt. Niech radość wielkanocna, którą przyniósł zmartwychwstały Chrystus, przenika nasze serca i umysły. Niech dociera do rodzin i wspólnot zarówno społecznych, jak i politycznych, do miejsc pracy i kultury, ażeby nadawała blasku i skuteczności naszym wysiłkom i trudom. Niech nadzieja, która zwyciężyła porażkę i smutek, dociera do serc udręczonych i zasmuconych, ażeby na nowo w Chrystusie odkryli moc i siłę do dalszego życia. A nasze serca wypełnione ufnością i radością zmartwychwstałego Pana promieniowały na zewnątrz i zapalały ogniem miłości i wiary słabych oraz tracących nadzieję. Niech Zmartwychwstały wszystkim błogosławi. Dobrej i radosnej niedzieli.

Ksiądz Proboszcz

 

 

Podziękowanie

  1. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Triduum Paschalnym: księżom, lektorom, komentatorom, Rycerzom Zakonu Jana Pawła II, zespołowi FanFary, śpiewającym, mężczyznom reprezentującym apostołów w akcie umycia nóg. Za piątkową Drogę krzyżową przygotowaną przez p. Zofię Hołubicką. Dziękujemy za piękne adoracje prowadzone przez młodzież z Zespołu Szkół nr 2 z katechetką p. Bogusławą Krajewską (W. Piątek) oraz z Zespołu Szkół nr 1 z p. katechetką Anną Markowską (W. Sobota). Dziękujemy za prowadzoną adorację wszystkim grupom parafialnym.
  2. Dziękujemy za przygotowanie ciemnicy oraz pięknego i wymownego Grobu Pańskiego: ks. Adamowi, który miał ideę, Grzegorzowi Dybowskiemu, Zbigniewowi Jurkowi, Barbarze Grzembskiej z pracowni Zielony Zakątek, Wiolecie Boguckiej z pracowni Ceramiczno-Artystycznej, Aldonie Tłusty, Zofii Hołubickiej, Justynie Olaszewskiej, Dariuszowi Kaźmierczakowi, kościelnemu p. Piotrowi. Dziękujemy za trzymanie warty przy grobie druhnom i druhom z OSP z Piastowa. Grób zdobi wiele kwiatów. Mogły się one znaleźć dzięki Waszej ofiarności, moi drodzy. Dziękujemy Kołom Żywego Różańca, indywidualnym ofiarodawcom, w szczególności p. Mariuszowi Turalskiemu, p. Bogusławowi Rynkowskiemu oraz wszystkim za składane ofiary podczas Drogi Krzyżowej.
  3. Dziękujemy asyście procesyjnej, dziewczynkom sypiącym kwiatkami i ich opiekunce s. Augustynie, p. Aldonie, p. Zofii, całej służbie liturgicznej, która troszczyła się o piękno liturgii, a przygotowana była przez ks. Adama. Dziękujemy p. Dariuszowi Kaźmierczakowi, ceremoniarzowi, który czuwał nad przygotowaniem i przebiegiem liturgii oraz Rycerzom Zakonu Jana Pawła II. Dziękujemy chórowi z p. Kazimierzem i naszym solistom za śpiewy i wykonaną Pasję w Niedzielę Palmową, kościelnemu p. Piotrowi, Miejskiej orkiestrze z Sierpca z kapelmistrzem p. Danielem Staniszewskim.
  4. Odbył się marsz sierpecki ku pamięci Jana Pawła II. Wyruszył z naszej fary po Mszy św. o g. 18.00, w której uczestniczył ks. prob. par. Goleszyn Robert Piątkowski oraz ks. prefekt par. Gójsk, ks. Michał Fordubiński, do obelisku na ul. Jana Pawła II. Składam szczególne podziękowania dwom paniom: Teresie Jankowskiej i Hannie Wierzbowskiej. Bez nich ten marsz nie odbyłby się. One wzięły na siebie odpowiedzialność prawną i załatwianie formalności. Dziękuję za ogromne zaangażowanie ks. Jarosławowi, który przygotował stronę merytoryczną, tj. fragmenty przemówień i muzykę i p. Dariuszowi Kaźmierczakowi, który pomagał ks. Jarosławowi i przygotowywał ceremonię w kościele farnym oraz zaprosił Rycerzy Zakonu Jana Pawła II. Wielkie podziękowania dla starosty powiatu sierpeckiego p. Andrzeja Cześnika, który nie tylko uczestniczył w marszu, ale pomagał w jego organizacji m.in. przez ufundowanie banneru, nagłośnienia przy obelisku Jana Pawła II, złożenie kwiatów, grupie Odnowy w Duchu Świętym za zakup chorągiewek, orkiestrze z Goleszyna z kapelmistrzem p. Wielguckim, p. Józefowi Długokęckiemu za materiał i uszycie pięknej, białoczerwonej flagi o wymiarach 30 m na 3 m (wyglądała imponująco – nieśli ją Rycerze Zakonu Jana Pawła II), dającym oprawę muzyczną organiście p. Kazimierzowi, zespołowi FanFary, zabezpieczającym trasę Policji i Straży miejskiej, Stowarzyszeniu Historycznemu Ziemi Sierpeckiej Pamięć i Prawda, NSZZ Solidarność, wszystkim grupom i uczestnikom. Marsz był naprawdę liczny, jak na nasze miasto, i ujmujący za serce. Dziękuję wszystkim za aktywny udział i świadectwo. Fotorelacja jest na parafialnym Facebooku i stronie internetowej gosc.pl (trzeba wybrać zakładkę diecezja).
  5. Za fotorelacje dziękuję p. Justynie Olaszewskiej i Dawidowi Jankowskiemu.