1. Mija tydzień św. Krzysztofa, podczas którego modliliśmy się za kierowców oraz o bezpieczeństwo na drogach. Święcić będziemy bezpośrednio po Mszy św. pojazdy. Wspomagamy naszymi ofiarami złożonymi do puszek misjonarzy.
  2. Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych ustanowiony przez papieża Franciszka. Módlmy za dziadków i babcie a także osoby starsze. Bądźmy dla nich życzliwi i dajemy im swój czas w postaci odwiedzin i naszej pomocy.
  3. Przyszła niedziela jest 1-szą miesiąca. Będzie wystawienie NS po sumie i nabożeństwo eucharystyczne.
  4. W sierpniu w parafii pozostają ks. Tomasz i ks. Jarosław.
  5. Przypominamy o pielgrzymce do Gruzji i Armenii w dniach 6-16 października. Program jest wywieszony w gablocie oraz na stronie internetowej www.fara-sierpc.pl
  6. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN i MGN.
  7. Dziękujemy za złożone ofiary, indywidualne ofiary, państwu Nadratowskim, p. Jadwidze i Andrzejowi Mazurowscy, Dawidowi Stupalskiemu. Niech spotkanie z Jezusem napełnia nasze serca pokojem, radością, ufnością i otwartością na drugiego człowieka. Uśmiech i życzliwość niech będą naszym certyfikatem katolika. Niech Bóg nam błogosławi.

Ksiądz Proboszcz