Ogłoszenia duszpasterskie. 29. Niedziela zwykła (22.10.23)

 

  1. W środę będzie Marsz Świętych i podsumowanie obecności na różańcu. Spotykamy się o g. 16.00 w kościele, modlimy się i wychodzimy do Szkoły Podstawowej nr 3. W szkole będzie podsumowanie różańca oraz wybierzemy najpiękniejsze stroje. Będą upominki i zabawa. Zapraszamy od przebierania się również dorosłe osoby, jak było w zeszłym roku.
  2. W ostatnią niedzielę, tj. w XXIII Dniu Papieskim odbyła się zbiórka pieniędzy na Dzieło Nowego Tysiąclecia: ubogiej a zdolnej młodzieży, aby mogła się kształcić. Dziękujemy koordynatorce Parafialnego Zespołu Caritas p. Hannie Wiktor, p. Hannie Wierzbowskiej, Dariuszowi Kaźmierczakowi, wolontariuszom z tzw. ekonomika i opiekunowi p. Bogusławie Krajewskiej.
  3. Dzisiaj o g. 12.30 będzie Msza św. za Ojczyznę z kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tę Mszę św. każdego roku zamawia Oddział Sierpecki NSZZ Solidarność na czele z przewodniczącym p. Józefem Mrozem. Po Mszy św. składamy kwiaty przed pomnikiem zamordowanego kapłana. Zapraszamy.
  4. Dzisiaj licznie wiernych. Zamknięta będzie główna brama a otwarte boczne furtki po to, abyśmy mogli policzyć wiernych. Przepraszamy za utrudnienia.
  5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Prosimy o wcześniejsze sprzątnięcie grobów i wyrzucanie śmieci do śmietników, a nie na skarpę czy za płot. Miejmy wrażliwość na inne groby i miejsca oraz wyrzucajmy śmieci do pojemników. Nie ściągajmy przekleństw za naszą niefrasobliwość i lenistwo. Uroczystości na naszym cmentarzy rozpoczną się o g. 11.30, a na cmentarzu komunalnym o g. 9.45. W Dzień Zaduszny, 2 listopada na cmentarzu parafialnym różaniec i Msza św. będą o g. 16.00.
  6. Dzisiaj jest spotkanie Koła Radia Maryja i sympatyków po Mszy św. o g. 18.00 w sali spotkań w domu parafialnym.
  7. Dziękuję p. Zbigniewowi Jurkowi za wykonanie prac malarskich w domu parafialnym w biurze Caritasu.
  8. Zachęcam do nabywania nowego nru GN w cenie 10 zł. W naszej skrzynce prasowej są interesujące czasopisma misyjny szlak oraz Kotwica, a w niej zdjęcia i artykuły o ks. Stanisławie Ładzie z okazji jego jubileuszu, który prowadził u nas rekolekcje adwentowe. Można wziąć za dobrowolną ofiarą.
  9. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary oraz ofiary indywidualne. Jezus udziela nam swoich łask, radości i miłości. Dzielmy się w rodzinach pięknem naszej wrażliwości, życzliwości, ciepła i miłości.

                                                                                                                                                 Ksiądz Proboszcz