SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO DIECEZJAN
Z OKAZJI 30. ROCZNICY WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II W PŁOCKU

Drodzy Diecezjanie!
Dnia 7 czerwca minie trzydzieści lat od pamiętnej, historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, której hasłem były słowa:
„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Jan Paweł Wielki przypomniał nam wówczas treść
Dekalogu i przykazania miłości. W stolicy naszej diecezji wspominano również objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, męczeńską śmierć dziś błogosławionych: abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego oraz
zamknięto 42. Synod Diecezjalny. Szlak pielgrzymki objął płytę stadionu Wisły Płock,
plac przed Wyższym Seminarium Duchownym, Zakład Karny (jedyne więzienie w Polsce, odwiedzone przez papieża), Bazylikę Katedralną i wzruszające spotkanie w domu
biskupów płockich, z którego dwóch okien papież przemówił do pielgrzymów.
Na początku czasu transformacji ustrojowej i społecznej św. Jan Paweł II chciał
uwrażliwić nas na konieczność liczenia się z Bogiem i Jego prawem w podejmowanych
reformach. W czasie homilii podczas Mszy św., której transmisja była także inauguracją działalności Radia Diecezji Płockiej, pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce, Ojciec Święty zachęcał zebranych: „[…] serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt
z was i nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy
moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili
zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie
stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy
blask naszemu pięknemu słowu «uczciwość»: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca,
uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie
pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym
życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju” (Płock, 7 czerwca 1991 r.). Po trzydziestu latach
widzimy, jak bardzo prorocze były to słowa.
Zapraszam Was, Kochani Bracia i Siostry, do włączenia się w tegoroczne diecezjalne dziękczynienie za papieską pielgrzymkę do Grodu Krzywoustego. Nasze świętowanie rozpoczniemy w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii pw. św.
Jadwigi w Płocku w niedzielę, 6 czerwca br., czuwaniem modlitewnym o godz. 14.30,
prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. O godz.
15.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Arcybiskupa
Metropolity Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który wygłosi także
Słowo Boże. Następnie przejdziemy na Plac Celebry w pobliżu Orlen Areny w Płocku, gdzie zostanie odsłonięty i poświęcony nowy pomnik, upamiętniający papieską
pielgrzymkę, sfinansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka, wykonany
według projektu prof. Stanisława Słoniny.
Zapraszam serdecznie do koncelebry wszystkich księży, którzy wówczas przygotowywali papieską pielgrzymkę i organizowali przyjazd wiernych z całej diecezji. Liczę
na obecność sióstr zakonnych, alumnów seminarium duchownego, osób życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich, pocztów sztandarowych, osób zaangażowanych w budowę pomnika i wszystkich, którzy chcą wspomnieć tamto historyczne wydarzenie. Z uwagi na wymogi sanitarne będzie możliwe
uczestniczenie w liturgii także na zewnątrz kościoła oraz za pomocą transmisji.
Kochani Diecezjanie! Nie gaśmy Ducha, zapalonego na Mazowszu w czasie papieskiej wizyty, za którą dziękujemy Bożej Opatrzności. Owocem tamtego spotkania
było wiele wybudowanych kaplic i kościołów na terenie diecezji, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach, rozwój kultu Miłosierdzia Bożego,
a także działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jan Paweł Wielki wyznał
wówczas: „Mam nadzieję w miłosierdziu Bożym i waszej modlitwie”. Niech ta sama
nadzieja wypełnia nasze serca w miesiącu poświęconym Sercu Jezusowemu. Przez
wstawiennictwo św. Papieża Polaka zawierzamy Chrystusowi na nowo losy naszej
diecezji i naszej Ojczyzny.
Na czas radosnego świętowania z serca Wam błogosławię w imię Ojca † i Syna,
i Ducha Świętego.

Płock, dnia 30 maja 2021 r.
W uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Wasz Biskup Piotr