Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 118,24) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus zmartwychwstał. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Własną mocą odmienił losy świata. I biegną do grobu dwaj uczniowie, przychodzą i oddalają się odmienieni. Nie szukam Pana wśród umarłych, Dowiedz się więcej…

Błogosławieństwo Stołu przed Uroczystym Posiłkiem w Niedzielę Wielkanocną

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO [Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350] Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Dowiedz się więcej…