Informacje dot. Świąt Wielkanocnych

Drodzy Bracia i Siostry, pamiętamy o Was w modlitwie podczas celebracji Świętego Triduum Paschalnego w naszej świątyni. Pragniemy przypomnieć kilka informacji: 1. W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Prosimy, abyście podtrzymali ten piękny zwyczaj w waszych domach korzystając z obrzędu, który publikujemy w oddzielnej informacji. Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością Dowiedz się więcej…