7.00 + Helena Klimkowska
7.00 + Elżbieta Osuchowska
9.00 + Ignacy Ziółkowski (15 r. śm.)
18.00 + mama Welenc (int. od córki Aliny Welenc)
18.00 + Eugeniusz Kukowski (13 r. śm.) oraz teściowie Kukowscy

Kategorie: