7:00 + Dariusz Chyżyński (int. od Michała Baja i Łukasza Kurowskiego)
7:00 + Grzegorz Dymek
7:00 + Wiesława Rynkowska
9:00 + r-ce Jadwiga i Bolesław Gulczyńscy (r. śm. Bolesława), rodzeństwo Gulczyńskich, r-ce Ostrowscy
9:00 + Ryszard Kaczorowski (1. pog.)

Kategorie: