7:00 + Dariusz Chyżynski (int. od Rafała Kality i Rafała Padło)
7:00 + dziadkowie Klimek (w rocznicę śmierci babci)
7:00 + Czesława Kraszewska
9:00 + Krystyna Kozłowska
9:00 + Grażyna Jankowska (7 r. śm.) oraz zmarli rodzice

Kategorie: