7:00 + Jarosław Jankowski
7:00 + za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 + Maria Róża Pawłowska (int. od r-ny Strzałków z Niedźwiady)
9:00 + r-ce Danuta i Jerzy Marlęga, siostra Krystyna
18:00 + Elżbieta Burzyńska

Kategorie: