9:00 + Joanna Mikucka
18:00 + r-ce Zofia i Tadeusz Baranowscy, dziadkowie Stefania i Bronisław Baranowscy (int. od córek i wnucząt z rodzinami)
18:00 + Lucyna Ogrodniczak

Kategorie: