7:00 + Andrzej Tucholski
7:00 + Joanna Mikucka
9:00 + Kazimierz Rzeszotarski (im.)
18:00 + Kazimierz Wierzbowski (im.)
18:00 w intencji koła różańcowego z Bledzewa

Kategorie: