7:00 + Ewa Zdziebłowska
7:00 + Maciej Szadkowski
7:00 + Roman Marciniak (1. pog.)
9:00 + Czesława Kraszewska
18:00 + Mieczysław Kwiatkowski (20. r. śm.), r-ce Grabowscy

Kategorie: