7:00 + Bogdan Kuciński
9:00 + Halina Falczak
9:00 + Regina Gulczyńska
18:00 + Barbara i Wacław Albin (7 gr.)
18:00 + Andrzej i Marianna Pesta (31. r. śm. taty)

Kategorie: