7:00 + Barbara i Wacław Albin (22 gr.)
9:00 + r-ce Stanisława i Władysław Meller oraz Lucyna Meller
9:00 O liczne i święte powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego
18:00 + r-ce Stanisława i Stanisław, brat Stanisław Wenderlich
18:00 + r-ce Zenobia (15. r. śm.) i Seweryn (21. r. śm.) Klimowscy

Kategorie: