7:00 + Barbara Wochowska
9:00 + Dariusz Pawłowski
9:00 + Tadeusz Żembrowski
18:00 + Barbara i Wacław Albin (26 gr.)
18:00 + Zofia Ocicka (1. r. śm.)

Kategorie: