7:00 + Maria Czermińska
9:00 + r-ce Jan i Marianna Żuchowscy i ich dzieci
9:00 + Ryszard Mielczarski (int. od firmy Anika)
18:00 + Irena i Wincenty Wiśniewscy oraz brat Jan
18:00 + Feliks Końpa (26. r. śm.), dziadkowie Drozdy
18:00 O Boże błogosławieństwo dla rycerzy Zakonu JP II i zaangażowanie innych mężczyzn za wstawiennictwem św. JP II

Kategorie: