7:00 + Jerzy Kęsicki
9:00 + Maria Pawłowska
9:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Krystyna Grzywińska
18:00 Dziękczynna za dar chrztu Marka

Kategorie: