9:00 + Jerzy Wiśniewski
18:00 + r-ce Jan i Cecylia Łepkowscy, brat Kazimierz

Kategorie: