7:00 + Elżbieta Grabowska
9:00 + Adela Zwyrzykowska (10gr.)
9:00 + Krystyna Lorenc (z ok. urodzin)
18:00 + Zygmunt Błaszczyk
18:00 + Jadwiga Ogrodniczak

Kategorie: