7.00 + Anna Rypińska (12 r. śm.)
9.00 + Jan Kotarski
9.00 + Adela Zwyrzykowska (28 greg.)
18.00 + Marianna i Tadeusz Bieńkowscy
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny w 18 rocznicę ur.

Kategorie: