7.00 + Roman Marciniak
7.00 + Barbara Białecka
9.00 + Stanisław Istal
18.00 + Tadeusz Meller, r-ce Cecylia i Bolesław Tomaniak oraz Wanda i Jan Meller
18.00 + Hanna Domańska

Kategorie: