7.00 + Krystyna Lorenc
7.00 + Dominika Pawłowska – int. od pracowników Starostwa Powiatowego
9.00 + Elżbieta Grabowska
18.00 + Zygmunt Szatkowski (41 r. śm.)
18.00 + Roman Bilicki (r. śm.)

Kategorie: