7.00 + Barbara Białecka
9.00 + r-ce Różańscy i Wojciechowscy – w 21 r. śm. taty i 18 r. śm. mamy
18.00 + Roman Marciniak
18.00 + Stanisław Istal

Kategorie: