7.00 + Alina Strzelecka
9.00 + Zofia Sadowska
9.00 + Stanisław Istal
18.00 + Adam, Lucyna i Mieczysław Kapuścińscy w 16 r. śm. Adama
18.00 + Roman Mazanowski (15 r. śm.)

Kategorie: