7.00 + Danuta Bogucka
7.00 + Andrzej Aniśkiewicz
7.00 + Antoni Augustowski
9.00 + ciocia Regina Piekut (35 r. śm.) oraz dziadkowie Jadwiga i Mieczysław Piekut
18.00 W intencji Koła Żywego Różańca z Piastowa

Kategorie: