7.00 + Eugeniusz Szczytniewski
7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tadeusza i Zofii Lęcickich w 50 r. ślubu
9.00 + Aleksandra Katewicz (1 r. śm.)
18.00 + Barbara Hołubicka (int. im.)

Kategorie: