7.00 + Włodzimierz Bartlewski
7.00 + Kinga Bednarska – int. od chrzestnej z r-ną
9.00 W intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i TV Trwam
18.00 + Adam Gurda

Kategorie: