7.00 + Bogdan Wiśniewski
7.00 + Danuta Cendrowska (pog. 1/1)
9.00 + Aniela Bieniecka – int. od sąsiadów Hanny i Grzegorza
18.00 + Karolina i Maciej Krajewscy – int. od sąsiadów

Kategorie: