7.00 + Edyta Sypniewska
9.00 + Mirosław Tuzinkiewicz (int. im.)
18.00 + Czesława I Aleksander Melibruda – z okazji imienin taty
18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bogusławy – int. od katechetów

Kategorie: