7.00 + Karolina i Maciej Krajewscy (int. od kuzynek z Tarnowa z rodzinami)
7.00 + Urszula Błaszczyk (pog. 1)
9.00 + Marcin Kwiatkowski
9.00 + Ks. Andrzej Więckowski (3 r. śm.)
11.00 Msza św. w int. mieszkańców całego Sułocina i Mieszczka
12.00 Msza św. w int. mieszkańców Miłobędzyna
13.00 Msza św. w int. mieszkańców Piask i ul. Ściegiennego

18.00 Ślub

Kategorie: