7.00 + Marzanna Cieślak (int. od teściowej oraz Iwony i Joanny)
7.00 + Bogdan Różański
9.00 + Urszula Błaszczyk (int. od sąsiadów z klatki)
17.00 ul. Armii Krajowej (cała), ul. Mikołajczyka (cała), ul. Sienkiewicza (domy jednorodzinne), ul. Słoneczna.
18.00 ul. Konstytucji 3 Maja wraz z blokami nr. 14, 18, 23, ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Malinowa.

18.00 + Edyta Sypniewska

Kategorie: