7:00 + Grażyna Barańska (4. gr.)
7:00 + Grzegorz Perkowski
9:00 + r-ce Michalina i Stanisław Ziółkowscy, brat Jerzy
9:00 + Tadeusz Sadowski (10. r. śm.)
18:00 + Za zmarłych członków stałych i wspomagających Legionu Maryi z Sierpca
18:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

Kategorie: