7:00 + r-ce Emma i Julian Ostrowscy (21. r. śm. taty) oraz brat Wiktor Ostrowski i stryj Wiktor Ostrowski
8:00 + Jadwiga (17. r. śm.) i Hipolit Maklakiewicz
8:00 + Anastazja Maszerowska (10. r. śm.), Blandyna Maszerowska
9:30 + Maria (im.) i Władysław Adamscy
11:00 + r-ce Marianna i Władysław Kosiorek, bracia Stefan, Karol, Tadeusz i Edward Kosiorek w 37. r. śm. mamy
12:30 Rocznica Stanu Wojennego: za ofiary i internowanych
16:00 + Wanda (3. r. śm.) i Tadeusz Urbańscy, Karol Kotarski
18:00 + r-ce Stanisława i Lucjan Rólkiewicz (29. r. śm. taty)

Kategorie: