7:00 + Barbara i Wacław Albin (29 gr.)
9:00 + Helena Paciuszkiewicz
9:00 + Ryszard Mielczarski (1. pog.)
18:00 + Zygfryd Juda (rocznica śmierci)
18:00 + Stanisława Okońska

Kategorie: