7:00 + Zdzisław Melibruda
9:00 + Stanisław Kordulasiński (2. gr.)
9:00 + r-ce Marianna Matuszewska i Szczepan Filipkowski
18:00 + żona Renata, tata Janusz Brzeziński
18:00 + KŻR Mężczyzn

Kategorie: