7:00 + Józef Zduniak, r-ce Kowalscy, teść Zduniak
8:00 + Jan, Jarosław (5. r. śm.) i Łukasz (1.r. śm.) Zgleniccy
8:00 + Bogdan Okoński (22. gr.)
9:30 + Zbigniew Kierzkowski (20. r. śm.) i teściowie Kierzkowscy
11:00 + Jan Hołubicki (11. r. śm.)
12:30 Suma w intencji Parafian
16:00 + Jan, Kazimierz, Zdzisław, Jerzy Witkowscy
18:00 + Antoni Trukawka (19. r. śm.)

Kategorie: