1. Pojawiła się piękna, wymowna i symboliczna dekoracja na okres W. Postu. Dziękujemy za przygotowanie naszej dostojnej fary ks. Adamowi i zespołowi wspomagającemu.
  2. Dzisiaj świętujemy w naszej parafii rok powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Dziękujemy za ich zaangażowanie w życie parafii i diecezji oraz życzymy pięknego ich rozwoju duchowego oraz rozwoju i powiększania zastępów rycerstwa.
  3. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się dziś o g. 12.30.
  4. Kandydaci do bierzmowania mają ostateczny termin składania deklaracji do I Niedzieli W. Postu, czyli dzisiaj. Dziś odbędzie się dla nich obowiązkowe spotkanie o g. 18.00. Informacje umieszczone są na stronie internetowej naszej parafii w zakładce dla bierzmowanych
  5. W poniedziałek 22 lutego przypada 90 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego s. Faustynie w Płocku. Z tej racji ks. Adam poprowadzi czuwanie od g. 17.30 do g. 18.00, korzystając z objawień zapisanych w Dzienniczku s. Faustyny. Zapalmy w tym dniu, zgodne z prośbą Ks. Biskupa, światełko miłosierdzia w naszych oknach o g. 15.00, tj. w godzinie miłosierdzia.
  6. Przypominamy o pięknej inicjatywie ks. Adama Pustynia serca, która ma za cel służyć pomocą w nauczeniu się medytacji chrześcijańskiej. Spotkania odbywają się w każdą sobotę W. Postu o g. 17.30. Są to ważne spotkania. Zapraszamy.
  7. W tym roku odbędą się parafialne rekolekcje wielkopostne od 5. Niedzieli W. Postu.
  8. W najbliższą niedzielę zbieramy ofiary na rozbudowę sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Ponieważ jest to także niedziela misyjna, będziemy zbierać do puszek ofiary na misje.
  9. Od dzisiaj rozpoczynamy sprzedaż baranków wielkanocnych na pomoc najuboższym. Niech to będzie wyraz wrażliwości naszego serca. Koszt baranka wynosi 5 zł.
  10. Zachęcamy do nabywania nowego numeru GN.
  11. Dobrze jest przeżywać wspólną Eucharystię i cieszyć się jej owocami. Dziękujemy za złożone ofiary na ogrzewanie naszej fary i za ofiary indywidualne na kościół. Nie dajmy się zwieść w tym tygodniu pokusom szatańskim, lecz trzymając się Jezusa, okazujmy sobie miłość, uśmiech, zrozumienie, dobroć i życzliwość. Niech miłosierny Bóg nam błogosławi.

Ksiądz Proboszcz