Ogłoszenia duszpasterskie. 2. Niedziela adwentu (10.12.23)

 

  1. W przyszłą niedzielę jest spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o g. 12.30 i kandydatów do bierzmowania o g. 18.00.
  2. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje w dniach 17-19 grudnia. Poprowadzi je ks. Łukasz Nowak, dyrektor domu seniora Leonianum w Sikorzu. Plan jest umieszczony w Internecie. Można zabrać kartkę z programem z ołtarza bocznego. W planie rekolekcji wydrukowanych na kartkach zakradł się błąd o niedzielnej Mszy św. o g. 16.00. Tej Mszy nie ma już ponad roku. Program.
  3. W przyszłą niedzielę dzieci ze scholi parafialnej rozprowadzać będą poświęcone sianko na stół wigilijny. Ofiary przeznaczone będą cegiełką przeznaczoną na potrzeby naszej pięknej scholii.
  4. Wieczór uwielbienia jest dzisiaj po Mszy św. o g. 18.00. Zapraszamy do spontanicznej modlitwy uwielbienia i dziękczynienia.
  5. Spotkanie grupy studyjno-biblijnej odbędzie się 12 grudnia we wtorek o g. 18.45 w sali spotkań w domu parafialnym. Zapraszamy do poznawania Pisma Św., Księgi życia.
  6. Parafialne Koło Caritas naszej parafii zakończyło zbiórkę darów dla ubogich i bezdomnych, które przekazaliśmy do Caritasu w Płocku. Dziękujemy za zorganizowanie tej zbiórki koordynatorce naszego Koła p. Hannie Wiktor, a także p. Dariuszowi Kaźmierczakowi, Kanclerzowi Komandorii Płockiej Zakonu Jana Pawła II, p. Katarzynie Kuczborskiej ze SP w Bledzewie, p. dyr. Danucie Żuławnik z I SP w Sierpcu oraz wszystkim parafianom za Wasze wielkie serce.
  7. Zachęcamy do nabywania interesującego nru GN. Są w naszej skrzynce prasowej egzemplarze ciekawych czasopism można je zabrać za dobrowolną ofiarą.

Dzisiaj zbieraliśmy ofiary na chrześcijan, którzy przeżywają duże trudności w Ziemi św. Włączyliśmy elektryczne ogrzewanie w naszej farze, w której jest 10 pieców akumulacyjnych. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy na pokrycie wysokich kosztów energii elektrycznej, która staje się coraz droższa. Niech Jezus miłosierny umacnia naszą wolę do czynienia dobra i postępowania w Bożym świetle. Dzielmy się Bożą dobrocią i miłością z najbliższymi i spotkanymi ludźmi.

                                                                            Ksiądz Proboszcz