1. W W. Poście w każdy piątek jest Droga Krzyżowa o g. 16.30 z udziałem dzieci, a o g. 17.30 z udziałem dorosłych. Dzieciom rozdajemy piękne wyklejanki na każde spotkanie. Będziemy zbierać ofiary na przygotowanie pięknego grobu dla Pana Jezusa. Chcemy, żeby tegoroczny nie był gorszy od poprzednich. Gorzkie żale są w każdą niedzielę o g. 17.40. Pamiętajmy w naszych modlitwach o prośbie o przerwanie wojny na Ukrainie i skruszeniu serc agresorów.
  2. Dzisiaj jest Niedziela Solidarności z misjonarzami, którzy pracują często w ciężkich warunkach. Wspieramy ich naszą modlitwą i chcemy wesprzeć materialnie. Dlatego po Mszy św. będziemy zbierać ofiary do puszek.
  3. Dokonujemy w dalszym ciągu zbiórki dla Ukrainy żywności nieprzeterminowanej i w oryginalnych opakowaniach, środków higienicznych i opatrunkowych, środków chemicznych i do higieny intymnej, środki kosmetyczne dla dzieci. Paczki możemy przynosić do naszej fary (stoją kosze) lub do biura Caritasu od godz.9.00 do 12.00
  4. W przyszłą niedzielę (3. niedziela miesiąca) jest spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o g. 12.30 i kandydatów do bierzmowania o g. 18.00.
  5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 2-5 kwietnia. Poprowadzi je klaretyn, o. Marcin Kowalewski, proboszcz w par. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.
  6. Także w przyszłą niedzielę zapraszamy na wieczór uwielbienia o g. 19.00, podczas którego chcemy spontanicznie z otwartym sercem przeżywać miłość Jezusa.
  7. W najbliższą sobotę przeżywać będziemy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Módlmy się często za wstawiennictwem tego potężnego orędownika.
  8. Dziękujemy Rycerzom Zakonu Jana Pawła II za ufundowanie paschału, który kosztuje 400 zł.
  9. Rozprowadzamy baranki wielkanocne w cenie 6 zł, z których dochód przeznaczony będzie dla dzieci z ubogich rodzin i z Ukrainy m.in. na kolonie letnie z uśmiechem. Zachęcamy do nabywania interesującego nru GN.
  10. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary na pokrycie wysokich kosztów ogrzewania naszej dostojnej fary (kilkadziesiąt tysięcy zł). Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj, przelewane na konto i indywidualne, p. Marii Góreckiej i Grażynie Chrzanowskiej oraz anonimowym ofiarodawcom. Niech Jezus, który przemienił się na Górze Tabor, przemienia nasze serca i czyni je pełnymi miłości, radości i pokoju. Umocnieni Jego słowem i Ciałem, przeżyjmy tę niedzielę i cały tydzień w świetle Jego miłości, prawdy i mądrości. Niech Bóg nam błogosławi!

Ksiądz Proboszcz