“Oni poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi” (por. Mk 16, 20)

Jezus wstępuje do nieba i dzięki temu może jeszcze bardziej się nami opiekować będąc zawsze przy nas. Wniebowstąpienie Jezusa to dla nas również znak, że pewien etap się zakończył. Jezus zakończył już swoje ziemskie pielgrzymowanie zostawiając nam swoją naukę. Czy staram się jak najczęściej uczęszczać na Mszę Świętą aby słuchać nauki Zbawiciela? Czy czytam Biblię, aby czerpać siłę do przezwyciężania trudności w swoim życiu?

Dawid Jankowski