“Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48)

Maryja zostaje wzięta do nieba. To wydarzenie pokazuje jednoznacznie, że to co ludzkie łączy się z tym co duchowe w Nas. Maryja swoim Wniebowzięciem pokazuje nam też, że tak jak Ją Bóg zabrał do nieba tak i nas kiedyś wezwie do siebie i zaprosi nas, abyśmy razem z nim mogli się cieszyć szczęściem wiecznym. Musimy jednak tak jak Maryja ufać Bogu i słuchać jego głosu. Czy staram się iść drogą wyznaczoną poprzez przykazania? Czy w trudnych chwilach staram się zaufać Bogu, że nigdy mnie nie opuści?

Dawid Jankowski