Ogłoszenia duszpasterskie. 3. Niedziela adwentu (17.12.23)

 

 1. Dzisiaj rozpoczęliśmy rekolekcje, czas szczególnej łaski. Prowadzi je ks. Łukasz Nowak, dyrektor domu seniora Leonianum w Sikorzu Wykorzystajmy je dobrze na przygotowanie do owocnego przeżycia czasu Narodzenia Pańskiego.
 2. W środę po rekolekcjach będziemy odwiedzać chorych. Prosimy zapisywać chorych na listę w zakrystii.
 3. Spotkanie pielgrzymów do Meksyku odbędzie się 22 grudnia o g. 19.00 w sali spotkań w domu parafialnym.
 4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Wigilię. Msze św. zostaną odprawione o g. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30. Nie ma Mszy św. o g. 18.00 z racji na domowe wigilie.
 5. Pasterka będzie 24 grudnia o g. 22.00.
 6. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie dla chrześcijan w rejonach ogarniętych konfliktami zbrojnymi.
 7. Dzisiaj dzieci ze scholi parafialnej rozprowadzają poświęcone sianko na stół wigilijny. Ofiary przeznaczone będą na potrzeby naszej pięknej scholii.
 8. Kontynuujemy zbiórkę produktów żywnościowych w akcji Parafialnego Koła Caritasu Pan Bóg dzieli się niebem, my podzielmy się chlebem.
 9. Dziękujemy koordynującej sprzedaż świec wigilijnych p. Hannie Wiktor oraz zaangażowanym w sprzedaż: wolontariuszom z Zespołu Szkół nr 2 (Ekonomika), Bogusławie Krajewskiej, Dariuszowi Kaźmierczakowi, Kanclerzowi Komandorii Płockiej Rycerzy Zakonu Jana Pawła II, Katarzynie Kuczborskiej, Hannie Wierzbowskiej, Krzysztofowi Żółtańskiemu.
 10. organista zakończył roznoszenia opłatka. Gdyby ktoś chciał otrzymać opłatek, może to uczynić pod chórem lub w kancelarii.
 11. Zachęcamy do nabywania interesującego nru GN.
 12. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary przeznaczone na pokrycie wysokich kosztów ogrzewania naszej pięknej fary. Niech łaska Jezusa umacnia nas do wytrwałości w dobrym przeżywaniu czasu rekolekcji.

Ksiądz Proboszcz