1. Dzisiaj jest Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień biblijny. Sięgnijmy w tym tygodniu po Pismo Św. i otwórzmy się na słowo Boga, skierowane do nas. On pragnie być z nami w naszych troskach i trudach.
  2. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych tzw. II Komunii św. i kandydatów do bierzmowania odbędzie się 25 kwietnia: i tak I Komunia św. o g. 12.30, II Komunia św. o g. 11.00, kandydaci do bierzmowania o g. 18.00.
  3. Trwają spotkania w naszej farze parafian z duszpasterzami. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli, ażeby spotkać się, choćby na krótko. Niestety, mało przychodzi takich osób, zazwyczaj kilka, raz była jedna osób, choć zaproszonych przedstawicieli rodzin było więcej. Mieszkańcy wiosek przybyli o wiele liczniej, za co im dziękujemy. Zapraszamy wszystkich serdecznie na Msze św. z kazaniem oraz z błogosławieństwem dla rodzin i najbliższych. Plan.
  4. Dzisiaj jest 3 rocznica śmierci ks. Andrzeja Więckowskiego, wieloletniego proboszcza tejże parafii. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Uczynił wiele dobra dla naszej parafii i wielu ludzi.
  5. 23 kwietnia jest uroczystość św. Wojciecha, bpa i męczennika, głównego patrona Polski. Z racji na uroczystość nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
  6. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na pokrycie faktury za energię elektryczną za ogrzewanie naszej pięknej fary. Przypomnę, że musimy zapłacić 13 tys. zł.
  7. Zachęcamy do nabywania nowego nru GN. Za dobrowolną ofiarą można zabrać interesujące czasopisma wyłożone w kasecie przy bocznym ołtarzu.
  8. Wspólna modlitwa daje nam radość i umacnia wiarę. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary oraz ofiary indywidualne, w tym Zofii Mirzejewskiej. Jezus Zmartwychwstały udziela wielu łask i obdarza pokojem. Otwórzmy nasze serca na Jego miłość, pokój i radość, abyśmy zostali nimi napełnieni. Dzielmy się dobrem, pokojem i życzliwością z rodziną, naszymi najbliższymi i bliźnimi. Niech Bóg nam błogosławi.

Ksiądz Proboszcz